Bydlení

Jak má vypadat prezentace pronajímaného bytu

Prezentace pronajímaného bytu musí být jasná, je třeba zjistit, kdo vlastně daný byt vlastní. Pokud se jedná o byt, který je v osobním vlastnictví, lze jej ověřit na www.cuzk.cz, tedy na internetu v katastru nemovitostí. Pokud se ale třeba jedná o byt družstevní, jedinou možností, jak ověřit toto vlastnictví bytu, tedy vlastnictví družstevních práv, která jsou spojená s nájmem bytu, je třeba je projednat přímo se správou daného družstva. Přesvědčte se i o skutečnosti, zda je vlastník pouze tím jediným vlastníkem. Má-li vlastník manžela nebo manželku a jde o společné jmění manželů, ujistěte se, zda jsou v nájemní smlouvě uvedeni oba a zda ji také oba podepsali.

Kauce a její složení

Jak je to s Kaucí? Podle Nového občanského zákoníku je to tak, že smí vlastník bytu požadovat současně k pronájmu bytu jako kauci částku, která se rovná 3 měsíčním nájmům. Na jedné straně je právo pronajímatele, na druhé fakt, na jaké podmínky nájemník přistoupí. Běžná praxe je kauce ve výši jednoho nebo maximálně dvou měsíčních nájmů. Kauce je uschována na zvláštním depozitním účtu k tomu určeném. Tak stojí zákon. Praxe je ale taková, že peníze pronajímatel pouze uschová a většinou se stává, že pak se najde nějaký důvod, proč kauci nevracet.

Zvířata v nájmu

Další zákon, který Nový občanský zákoník upravil, je i chov zvířat v bytě a to i pronajatém. Nikomu nesmí být zakázáno chovat zvířata v pronajatém bytě. Tak to stojí v zákoně. Pokud by tento zákaz někdo uvedl do nájemní smlouvy, je toto ujednání v rozporu se zákonem a je tedy i neplatné. Nájemce není povinen vlastníka bytu o svých chovaných zvířatech vůbec informovat. Pokud se ale zvíře bude chovat velmi nepatřičně nebo byt poškodí, musí pak nájemce následně sjednat nápravu nebo uhradit poškozené věci.

Opravy v bytě

V nájemní smlouvě má být vždy stanoveno, jakým způsobem se budou také hradit veškeré opravy v bytě a také údržba tohoto bytu. Nájemník má udržovat byt v takovém stavu, ve kterém je možné jej stále obývat. Předpokládá se tedy, že větší investice, třeba nový bojler nebo sporák, bude hradit už vlastník bytu. Opravy v malém rozsahu, i když nejsou zaviněny nájemníkem, jako je například prasklá žárovka, hradí nájemník. Hranice bývá většinou stanovena do 1 000,- Kč. Je ale třeba částku v každém případě v nájemní smlouvě vymezit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *