Finance

Schválení bankovní daně a Tobinova myšlenka

Je to tady, daň pro banky je schválená, ale nikdo neví, jak bude fungovat. Bohužel ani ti, co ji schválili. Pokud jste si přečetli náš článek o schválení daně pro banky, je vám známo, že Česká republika má zatím výjimku. Dále jsme se zmínili o švédském modelu funkčnosti. Narazili jsme také na pojem Tobinova daň a je třeba tento pojem náležitě vysvětlit. Alternativou švédského modelu, kdy jde o daň z velikosti cizích zdrojů je právě známá Tobinova daň a my se pokusíme vám vysvětlit její funkčnost. Doba příliš nenahrává stabilitě systému bank. Lidé se s půjčkami uchylují k těm nebankovním společnostem a půjčkám.

Tobinova daň

Takzvaná Tobinova daň by měla fungovat v poplatku uděleného z finančních transakcí, jehož velikost se jeví jako poměrně malá. Řádově se jedná o desetiny procenta. Ten by pak pokrýval všechny další devizové obchody. Tobinova daň pochází od nositele Nobelovy ceny jménem James Tobin, žijícím v letech 1918 až 2002. Nobelovu cenu dostal za ekonomii. Ten navrhl velmi prozíravě toto opatření již v roce 1972. Reagoval tak na rozpad známého bretton-woodského měnového systému. Tehdy se totiž finanční svět ocitl v naprosto neznámé realitě. Objevily se značné obavy z velké volatility měnových kurzů bezprostředně poté, kdy systém pevných kurzů navázaných na dolar a v konečném důsledku tehdy ještě na zlato vzal úplně za své.

Cíl původního Tobinova návrhu

Cílem bylo omezit kolísání měnových kurzů, ale ne vybírat peníze pro jakékoliv specifické účely. Tobinova daň měla pokrývat výlučně devizové obchody. Neměla se vztahovat na úvěry nebo obchody v domácí měně. S postupem času se tato myšlenka zalíbila levici a začala si žít zcela vlastním životem. Vznikaly rozličné návrhy podporující právě z globální Tobinovy daně takzvaný rozvoj zemí třetího světa a další humanitární projekty skrze neziskové organizace, což se ale také ukázalo jako černá díra vhodná k tunelování. Všude ve světě zakořenil systém volně plovoucích kurzů. Původní důvod pro zavedení Tobinovy daně se naprosto vytratil. Nedlouho před svou smrtí se ale James Tobin své ideje daně z transakcí zřekl. Tohle ale téměř nikdo neví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *