Podnikání

Brexit a jeho ekonomické dopady na EU

Brexit, tedy vystoupení Spojeného království z Evropské unie, má a ještě bude mít důsledky. A to jak pro britskou ekonomiku, tak pro ekonomiku celé Evropské unie a dalších zemí.

Již v průběhu jednání o podmínkách vystoupení došlo ke ztrátám na finančních trzích a oslabení kurzu libry. Vývoj hospodářských ukazatelů však ukázal, že britská ekonomika se relativně rychle začala zotavovat. Avšak v důsledku pandemie koronaviru a následných restrikcí došlo k výraznému propadu HDP, který se snaží vláda kompenzovat pomocí podpůrných opatření.

Následky Brexitu

Prvním a největším dopadem je ztráta jednoho z největších čistých přispěvatelů do rozpočtu EU. Spojené království bylo jedním z největších hráčů a jeho odchod ještě bude mít významné dopady na rozpočet EU. Zejména pokud jde o financování společné zemědělské politiky a regionálního rozvoje.

V dlouhodobém horizontu také došlo k omezení obchodních vztahů s Evropskou unií a zvýšení nákladů na dovoz a vývoz zboží. Britské firmy hledají nové obchodní partnery a navazují obchodní vztahy mimo EU. Důsledkem toho je především ztráta konkurenceschopnosti, ale i omezení investic a snížení růstu ekonomiky.

Brexit má samozřejmě dopad i na pracovní trh a volný pohyb osob. Británie již neumožňuje volný pohyb osob z Evropské unie a v oblasti práce došlo k omezení přílivu zahraniční pracovní síly, což má dopad na některé sektory ekonomiky, jako například zdravotnictví či stavebnictví.

Vyhlídky do dalších let

Financování společné ekonomiky Evropské unie bude jedním z největších problémů i do budoucna. Dalším, neméně důležitým důsledkem, bude oslabení pozice EU v mezinárodních vztazích, a to zejména v otázce obchodních dohod a mezinárodních dohod o klimatu, bezpečnosti a obraně. Spojené království bylo totiž jedním z hlavních aktérů v této oblasti a jeho odchod oslabí pozici celé EU. V důsledku Brexitu můžeme ještě také očekávat požadavky na reformu fungování EU a jejích institucí. Odchod Spojeného království totiž ukázal, že existují velké rozdíly v názorech na to, jak by EU měla fungovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *