Podnikání

Kdy musíte poskytnout zaměstnanci BOZP školení? 

Víte, v jakých situacích a jak často jste jako zaměstnavatelé povinni poskytnout svým zaměstnancům BOZP školení? Podívejte se na náš přehled. 

BOZP školení je povinné

Zákony v České republice jasně definují, že BOZP školení je povinen svým zaměstnancům poskytnout každý zaměstnavatel, a to bez výjimky. V tomto případě však může pomoct firma Extéria, přední poskytovatel poradenství v oblasti BOZP a PO.

Většina subjektů k tomuto školení přistupuje každý rok, případně jednou za dva roky. O četnosti školení BOZP již totiž zákon nehovoří. Pouze se uvádí, že je nutno toto školení opakovat v pravidelných lhůtách a termínech, pokud to vyžaduje povaha a závažnost potencionálního rizika. V některých situacích ale musí zaměstnavatel svým pracovníkům školení poskytnout vždy. Kdy to je? 

Nástup do nového zaměstnání

Každý ze zaměstnavatelů je povinen zajistit vstupní BOZP školení pro nové zaměstnance. Pokud jste tedy nastoupili do nového zaměstnání, v nejbližší době očekávejte, že budete účastníky školení. Při každém nástupu zaměstnance do práce tak má váš zaměstnavatel povinnost vás proškolit. 

Změna pracovního zařazení

To ale není jediná situace, kdy budete vysláni na školení BOZP. Dle zákona musíte školením projít také v případě, že vám bylo změněno pracovní zařazení, nebo když jste změnili druh své práce. 

Nové technologie a pracovní postupy

Další situace, kdy je nutno vyslat zaměstnance na BOZP školení, je v případě, kdy byla zavedena do provozu nová technologie, nebo kdy byly změněny výrobní, pracovní či technologické postupy. I v tomto případě se musí všichni zainteresované pracovníci znovu vyškolit. 

Další okolnosti

Důvody, které jsme popsali výše, se řadí mezi základní, při kterých jsou zaměstnanci vysíláni na BOZP školení. Tato školení se ale provádějí i při dalších okolnostech, které mívají přímý vliv na bezpečnost práce zaměstnanců. Obecně se dá říci, že při každé změně je opět nutno zaměstnance vyškolit.

Z pozice zaměstnavatele máte také povinnost vyžadovat dodržování BOZP svých zaměstnanců. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *