Podnikání

Novela zákona o DPH se snaží zabránit podvodům

Daňové balíčky přinesou během příštího roku podnikatelům různé změny. V některých případech ještě nedošlo k plnému schválení a pravděpodobně začnou platit až během roku 2017, to ale nic nemění na tom, že je třeba se s nimi seznámit. Které to jsou?

Když se vznáší nárok na odpočet nezaplacené DPH

Jedním z příkladů je skutečnost, že se rozšiřuje přenesená daňová povinnost, takzvaná reverse charge, která bude platit pro širší okruh činností. Nyní se využívala pro dodávky některých druhů odpadů, a to zejména drahých kovů, železa a oceli, dále na poskytování stavebních a montážních prací. U reverse charge se povinnost vedoucí k přiznání a zaplacení DPH přesouvá od dodavatele k odběrateli. Cílem této úpravy je snaha o vymýcení podvodů. Typickým příkladem podvodu v této oblasti je skutečnost, že příjemce zboží nebo služby dle dokladu od dodavatele vznáší nárok ne odečtení DPH. Jenže dodavatel tuto uvedenou DPH finančnímu úřadu nepřiznal a tudíž ani neodvedl. Novela zákona o DPH sem zařazuje další oblasti pro přenesení daňové povinnosti, a to třeba propůjčení pracovníků na stavební práce.

Rozšiřuje se institut nespolehlivých

Kromě reverse charge se nově rozšiřuje i tzv. institut nespolehlivé osoby, a to jak fyzické, tak na právnické osoby. Už je přitom v platnosti znění zákona, které říká, že když podnikatel obchoduje s firmou, která nese značku nespolehlivého plátce, ručí za její nezaplacenou daň, jíž měla ze zdanitelného plnění odvést. I tato novinka si klade za cíl vymýtit jeden z častých podvodů. Mnohdy totiž dochází k tomu, že podnikatel umístěný na seznamu nespolehlivých plátců jednoduše zruší svoji registraci k placení DPH. Když se znovu registruje, najednou se stává spolehlivým. Proto jestliže se nespolehlivá osoba registruje k platbám DPH, pak její označení bude platné dva roky od chvíle, kdy ho získala. Statut nespolehlivosti mohou dostat i fyzické a právnické osoby, jejichž jednání je škodlivé pro společnost. Tak může být označeno rovnou ve chvíli první registrace k platbě DPH.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *