Bydlení

Pasivní vs. nízkoenergetické domy. V čem je vlastně rozdíl?

Stavět domy, které nám v budoucnu pomohou ušetřit výdaje za energie, je dnes poměrně populární. Spousta lidí se ale bojí vysokých počátečních nákladů, takže od tohoto nápadů ustupují. Nevnímají přitom rozdíl mezi pasivním a nízkoenergetickým domem. Pasivní dům je takový, který má roční spotřebu energie na vytápění do 15 kWh/m2 a primární energie (vytápění, ohřev vody, provoz elektrospotřebičů) je do 120 kWh/m2. Nízkoenergetické domy mohou na vytápění spotřebovat do 40 kWh/m2. Pro srovnání: běžné domy spotřebují někdy až 180 kWh/m2.

Čím se pasivní a nízkoenergetické domy liší od těch klasických?

Pasivní i nízkoenergetické domy na klíč jsou většinou jednoduché stavby, které nevyužívají žádných arkýřů či balkonů. Důvodem je to, že právě tato místa jsou náročná na zabudování tepelné izolace. Pasivní domy musí být izolovány velmi dobře: téměř ze 100 % musí být také vzduchotěsné. Pasivní domy proto musí mít obdélníkový půdorys a speciální typ střechy. Nízkoenergetické domy se od tohoto standardu odvrací, protože si mohou dovolit vyšší únik tepla. Okna jsou v největší míře orientována na jižní stranu, protože právě tak dosáhneme co nejvíce ze slunečního záření. Pasivní domy často využívají plného zasklení z jižní strany. To ale také znamená, že zasklení na severní straně je co nejvíce eliminováno. 

Výstavba nízkoenergetických domů

Vzhledem k tomu, že pasivní i nízkoenergetický dům musí splňovat určité energetické požadavky, musí být na jejich stavbu použity speciální materiály. Ty mají tepelně izolační a těsnící vlastnosti, přičemž musí mít co nejvyšší kvalitu a zároveň co nejnižší součinitel tepelné vodivosti λ. Stěny je zapotřebí izolovat poměrně silnou vrstvou tepelné izolace – pasivní dům by potřeboval polystyren o tloušťce asi 40 cm, aby byly jeho izolační vlastnosti splněny. Používá se grafitový polystyren o tloušťce asi 25 cm.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *