Bydlení

Získáte demoliční výměr, zbouráte a můžete stavět nový dům 

Jaký je postup, když si koupíte pozemek, na kterém stojí dům určený k demolici?  

Stavební pozemek? 

Přejete si na pozemku, který jste si pořídili, postavit nový objekt? Nejdříve je ale nutno, abyste získali demoliční výměr a odstranili z pozemku stávající stavbu. Ta je již v nevyhovujícím stavu, který neumožňuje její další opravy. Demolice se řeší na základě paragrafu 128 zákona číslo 183/2006 Sb. V tomto zákoně se pojednává o územním plánování, a také o stavebním řádu. Abyste získali povolení k demolici, budete potřebovat souhlasné vyjádření stavebního úřadu.  

Co bude potřeba zajistit?  

Aby vám stavební úřad vydal povolení k demolici, bude potřeba doložit technický popis demolice, ale také uvést stávající stav objektu. Většina staveb je již zaměřena a jejich existence je v katastrálním úřadu oznámena. Pokud tomu tak není, budete muset nechat stavbu zaměřit. Abyste získali povolení k demolici, bude potřeba také souhlasného stanoviska odboru životního prostředí, kde budete uvádět, jak naložíte se stavební sutí. S těmito úkony vám pomohou pracovníci jednotlivých úřadů.  

Jde se bourat 

Nyní, když jste získali demoliční výměr, se může přejít k samotným bouracím pracím. Ty provádí specializované firmy, které postupují během bourání podle zákonem stanovených postupů. Vědí, jak nakládat se stavební sutí, a dokáží si poradit také se správným určením a následnou likvidací nebezpečných stavebních součástí, mezi které se řadí také obávaný azbest. Po ukončení demolice se firma postará o odklizení a roztřízení veškerého stavebního odpadu, který demolice vyprodukovala.  

A můžete stavět 

Nyní je potřeba doložit na úřadu nejen fakt, že k demolici došlo, ale také způsob, jakým bylo nakládáno se stavební sutí. Tyto dokumenty vám předá firma, která realizovala demoliční práce. Nyní už vás čeká poslední krok – dokončení demolice na úřadě, kde bude potvrzeno odstranění budovy, a kde dojde k odstranění stavby z katastru nemovitostí. Nyní už je váš pozemek připraven na novou stavbu.  

A konečně můžete postavit svou vysněnou stavbu.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *