Bydlení

Způsoby využití odpadní vody v domácnostech

Odpadní voda, která obvykle končí v kanalizacích, může mít ještě další dodatečnou funkci ve vaší domácnosti. Jedná se o vodu, která odtéká v záchodech, koupelnách či kuchyních. Ne vždy se přitom jedná o vodu, která je znečištěná – například když čekáme, až odteče studená a začne téct teplá voda. Systémy, které umožňují zpětné využívání odpadní vody, ale něco stojí. Naštěstí na nutnost správně hospodařit s vodou myslí také stát, který poskytuje dotace (ano, získat lze nejen dotace na novostavbu nebo dotace na výměnu oken).

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám je program, v rámci kterého můžete získat dotaci nejenom na odchycení dešťové vody („dešťovka“), ale také v případě, že se rozhodnete využít teplo z odpadní vody. Dotaci je možné získat na centrální i decentrální systémy. Pokud se rozhodnete pro centrální systém pro využití tepla z odpadní vody, můžete získat dotaci ve výši až 50 000 Kč. Pro decentrální systémy pak 5 000 Kč za odběrné místo (maximálně však 15 000 Kč).

Biologické domácí čističky

Jejich základem je plastová nádrž zabudovaná v zemi. Právě v ní dochází k rozkladu nebezpečných látek, které jsou v odpadních vodách obsažené. Z odpadní vody se stává voda nezávadná. Její obsluha spočívá obvykle v kontrole kalu, který když překročí určitou koncentraci, musí se odčerpat. Tento kal je možné použít ale na kompost. Některé čističky mohou odpadní vodu recyklovat tak, že se pak používá například na splachování.

Kořenové domácí čističky

Odpadní voda (předčištěná) protéká přes kořenový filtr, jehož součástí jsou kamínky. Na povrchu těchto velice jemných kamínků žijí bakterie, které odpadní vodu čistí. Tyto čističky ke svému provozu nepotřebují elektrickou energii.

Úspora při vytápění

Stavby s dokonalou izolací stěn mohou využít odpadní vodu také k vytápění domu. Díky tomu může dojít k úspoře za množství spotřebované pitné vody a také za energie, které bychom museli použít na vytápění domu. Tento způsob vytápění se označuje obnovitelný. Můžete mít dobrý pocit, protože šetrně zacházíte s pitnou vodou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *